OZNAMY

MAREC 2021

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., na ulici Turčianskych dobrovoľníkov a na ulici Stavbárska dôjde

dňa 25. 3. 2021 v čase od 7.00 do 22.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Jahodníky a na ul. Kollárova, Turč. dobrovoľníkov, Bottova, MŠ Šimka a SOU služieb.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk

OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10227/L
IČO: 36 395 714 DIČ: 2020121521 IČ DPH: SK2020121521

Efektívna Ekologická Energia
.................................................................................................

 

 

Vážení odberatelia tepla,

na základe doručenej informácie od spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. dôjde

dňa 15. 3. 2021 od 7.34 do 13.34 hod.

v bytových domoch na ul. Gorkého 34, 42, 48, 54, 58, 62, 67, 93, 97, Nám. protifašistických bojovníkov 4

k prerušeniu distribúcie elektriny z dôvodu revízie elektrického zariadenia.

Vzhľadom na to, že prerušenie distribúcie elektriny sa týka aj odovzdávacích staníc tepla, oznamujeme našim odberateľom v týchto bytových domoch, že z uvedeného dôvodu bude v rovnakom čase prerušená aj dodávka tepla a teplej vody.

Ďakujeme za pochopenie.


https://stefe.sk/mt/sk/notice/236

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk
 

 

FEBRUÁR 2021

 

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde

dňa 26. 2. 2021 od 7.00 do 22.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Ľadoveň a pre ZŠ Jahodnícka.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

https://stefe.sk/mt/sk/notice/233

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk

............................................

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude

dňa 3.2.2021 v čase od 7:00 do 16:00
prerušená dodávka tepla pre odberateľov na Ľadovni - ulice: Stavbárska,
Textoterisova, Gogoľova, Petrikovicha, Michaeliho, Krónera, Koneva,
Malinovského, Sucháčkova, Šípoša.

http://www.mtas.sk/?q=o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

 

https://stefe.sk/mt/sk#oznamy

 

.................................................................

JANUÁR 2021

Dobrý deň,

na základe aktuálnej informácie z Martinskej teplárenskej a.s. sa dodávka tepla na sídlisku Jahodníky, ul. Šípoša 15, 16 a ul. Kollárova 90 preruší

27. 1. 2021 (nie 26. 1. 2021, ako bolo pôvodne oznámené).

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk

 

 

 

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde

dňa 26. 1. 2021 v čase od 7.00 do 20.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Jahodníky, ul. Šípoša 15, 16 a ul. Kollárova 90.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

https://stefe.sk/mt/sk/notice/217

S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk 

 

.................................

 

Poruchy a odstávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla

sú zverejňované na webových stránkach dodávateľov tepla:

Martinská teplárenská, a.s.

http://www.mtas.sk/?q=/o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

 

DECEMBER 2020

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde

dňa 22. 12. 2020 v čase od 7.00 hod. do 15.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla na ul. Nováka, Moyzesova a Mudroňova.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.


S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk

OR Okresného súdu Žilina, odd.: Sa, vl. č.: 10227/L
IČO: 36 395 714 DIČ: 2020121521 IČ DPH: SK2020121521
 

 

.................................

http://www.mtas.sk/?q=o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

https://stefe.sk/mt/sk/notice/201

 

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu prác na poruche horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s.,

dôjde dňa 1. 12. 2020 v čase od 7.00 hod. do 21.00 hod.

k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody pre odberateľov tepla v mestskej časti Jahodníky a na ul. Kollárova.
Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

https://stefe.sk/mt/sk/notice/201


S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk
 

............................................................................

OKTÓBER 2020

O Z N A M

o obmedzení prevádzky klientskeho centra v súvislosti s koronavírusom

 od 7. 10. 2020 do odvolania

v súvislosti s mimoriadnou situáciou a vyhláseným núdzový stavom obmedzujeme prevádzku klientskeho centra z dôvodu prijatých opatrení na zníženie priameho kontaktu medzi pracovníkmi a klientmi. Vaše požiadavky je možné zasielať osobne do poštovej schránky vo vstupnej hale budovy ( alebo zaslať poštou ), elektronicky prostredníctvom e-mail adries alebo telefonických čísiel uvedených pri vstupe do prevádzky, alebo na naše web stránke .

Nezabudnite do písomnej žiadosti uviesť kontaktné údaje – telefón a emailovú adresu.

Za porozumenie ďakujeme!

 

AUGUST 2020

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu opravy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde

dňa 5. 8. 2020 od 22.00 hod. do 6. 8. 2020 cca 19.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov tepla v mestskej časti Priekopa a Vrútky.

 

AUGUST 2020

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu opravy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde dňa 4. 8. 2020 od 22.00 hod. do 5. 8. 2020 cca 18.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov tepla na sídlisku Ľadoveň.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

.................................

JÚL 2020

STEFE –  partner v tepelnej energetike
Prerušenie dodávky teplej vody dňa

8. 7. 2020

Vážení odberatelia tepla,

z dôvodu opravy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde dňa 8. 7. 2020 od 7.00 hod. do cca 21.00 hod. k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberateľov na ul. Kollárova a na sídlisku Jahodníky.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

 

 

 

MÁJ  2020

Do pozornosti štatutárnym zástupcom - predsedom SVB

zmena elektronické schránky od 1. 11. 2020

zdroj : MV SR

http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=statutari-viacerych-typov-organizacii-budu-od-1-juna-potrebovat-elektronicky-obciansky-preukaz

 

Štatutári viacerých typov organizácií budú od 1. júna potrebovať elektronický občiansky preukaz
14. 05. 2020


Dňom 1. júna 2020 Národná agentúra pre sieťové a e-služby /NASES/ aktivuje elektronické schránky na doručovanie pre subjekty a organizácie, ktoré nie sú zapísané v Obchodnom registri Slovenskej republiky. K tomuto kroku dôjde na základe zákona o e-Governmente.

 

Na vstup do elektronickej schránky je potrebný aktivovaný elektronický občiansky preukaz s čipom a bezpečnostným osobným kódom. Ten budú potrebovať od 1. júna 2020 štatutári organizácií tretieho sektora, politických strán, cirkevných organizácií, záujmových združení, veľvyslanectvá a ďalšie subjekty, ktorých zoznam je dostupný na Ústrednom portáli verejnej správy: https://www.slovensko.sk/_img/CMS4/zoznam_nezapisanych_PO.pdf.

Ministerstvo vnútra upozorňuje, že napriek obmedzenému režimu na policajných oddeleniach dokladov prijímanie, výdaj či aktivácia občianskych preukazov funguje v prijateľných čakacích dobách, keďže tento rok sa kvôli pandémii nového koronavírusu v agende dokladov neprejavila tzv. pasová sezóna, teda nával žiadateľov o cestovné doklady.

V súčasnosti oddelenia dokladov fungujú päť dní v týždni. V pondelok, utorok, štvrtok a v piatok od 8. do 14. hodiny, v stredu od 10. do 16. hodiny.

O elektronický občiansky preukaz či jeho aktiváciu možno požiadať na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku.

Výmena starého typu dokladu za elektronický je bezplatná, rovnako aktivácia občianskeho preukazu.

Elektronické občianske preukazy s čipom vydáva Slovenská republika od decembra 2013. V súčasnosti je držiteľom platného elektronického OP 3,25 milióna občanov, pričom 62 percent, teda vyše 2 milióny občanov, majú doklad aktivovaný, čiže majú prístup do elektronickej schránky a môžu používať elektronické služby. 

....

http://www.mtas.sk/?q=o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

 

FEBRUÁR 2020

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu
bude prerušená
dodávka tepla dňa 25. 2. 2020 od 7:00 do 19:00 pre mestskú časť Podháj.

 

JANUAR 2020

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude prerušená dodávka tepla dňa

29.1.2020 od 7:00 do 18:00 pre mestskú časť Podháj.

 

 

JANUAR 2020

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky


Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu je prerušená dodávka tepla dňa
13.1.2020 v čase od 9:00 do 14:00 pre všetkých odberateľov v mestskej
časti Podháj.

 

 

DECEMBER 2019

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu
bude prerušená
dodávka tepla

dňa 17.12.2019 od 7:30 pre mestskú časť Podháj do
odstránenia poruchy. Predpoklad obnovenia dodávky tepla je do
17:00 hod.

 

 

 

SEPTEMBER 2019

Martinská teplárenská a.s.

Poruchy a odstávky


Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude dňa

24.9.2019 v čase od 7:00 do 16:00

prerušená dodávky tepla pre odberateľov mestskej časti Ľadoveň.

 

  Z dôvodu prác na rekonštrukcii horúcovodu bude dňa

24.9.2019 v čase od 7:00 do 22:00 prerušená
dodávka tepla pre odberateľov na uliciach Tajovského, M.R.Štefánika,
Bjorsonova

 


Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude dňa

18.9.2019 v čase od 7:00 do 13:00


prerušená dodávka tepla pre odberateľov

na ul. Kollárova,Turč. dobrovoľníkov, Bottova, Stavbárska a sídlisko Jahodníky.

 

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu bude dňa

17.9.2019 v čase od 7:00 do 22:00

prerušená dodávka tepla pre nasledovných odberateľov: areál Kasární SNP, zimný štadión, športová hala, BD SNP2, Fanči, s.r.o. 

 

AUGUST 2019

Celozávodná odtávka spoločnosti Martinská teplárenská a. s., 

OZNAM

 Na základe plánovanej údržby a opravy zariadení na výrobu tepla bude prerušená dodávka tepla podľa nasledovného harmonogramu:

Piatok  23.8. o O,oo hod. - ukončenie dodávky tepla do horúcovodov

Pondelok 26.8.  od 20,oo do 24,oo hod - nábeh horúcovodov a OST  

 

AUGUST 2019

Celozávodná odtávka spoločnosti STEFE Martin a. s.

OZNAM

Vážení odberatelia tepla,
z dôvodu opravy horúcovodného potrubia Martinskej teplárenskej, a.s., dôjde dňa

19. 8. 2019 v čase od 8.00 hod. do 18.00 hod.

k prerušeniu dodávky teplej vody v mestskej časti Ľadoveň pre nasledovné odberné miesta:
Ul. Nachtigala 9 - 17
EB Ľadoveň 2/1
EB Ľadoveň 2/2
EB Ľadoveň 1
EB Ľadoveň 2
Michaelliho 7 - 9
Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

https://stefe.sk/mt/sk/notice/87


S pozdravom

Mgr. Martina Ďanovská
špecialista zmluvných vzťahov

STEFE Martin, a. s.
Východná 14, 036 01 Martin
Tel. +421 43 3220 403, +421 918 733 622
martina.danovska@stefe.sk, www.stefe.sk
 

 

MÁJ

Poruchy a odstávky Martinská Teplárenská a.s.
Z dôvodu opravy poruchy horúcovodnej prípojky bude dňa 20.5.2019 v čase od 7:30 do 15:00 prerušená dodávka tepla pre odberné miesto: Kozmonautov 11-13 .

Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu, bude dňa 21.5.2019 v čase od 7:30 do 20:00 prerušená dodávka tepla pre všetkých odberateľov v mestskej časti Martin-Podháj.

 

APRÍL

oznamujeme Vám, že dňa 2. 4. 2019 dôjde k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody na ul. Stavbárska, na sídlisku Jahodníky a na ul. Šípoša 15 a 16:
https://stefe.sk/mt/sk/notice/53


MAREC

oznamujeme Vám, že dňa 1. 4. 2019 dôjde k prerušeniu dodávky tepla a teplej vody na ul. Stavbárska, na sídlisku Jahodníky a na ul. Šípoša 15 a 16:

 

MAREC

OZNAM SPOL: Martinská teplárenská a.s. 

Poruchy a odstávky
OZNAM
V zmysle zákona o tepelnej energetike č. 657/2004
Z.z. §26 odstavec (2) Vám oznamujeme,

že v dňoch 14.3. – 20.3.2019

bude Martinská teplárenská, a.s. realizovať opravu horúcovodného potrubia na ul. Stavbárska v dĺžke cca 90 m. Z dôvodu väčšieho rozsahu opravy bude v uvedenom termíne obojsmerne uzavretá komunikácia na ul. Stavbárska od križovatky s ul. Kollárova po Strednú odbornú školu obchodu a služieb. Doprava na sídlisko Jahodníky a Ľadoveň bude presmerovaná po miestnych komunikáciách (viď projekt organizácie dopravy). 

V uvedenom termíne bude prerušená aj dodávka tepla pre dotknutých odberateľov tepla (sídlisko Jahodníky a odberatelia na ul. Stavbárska).

Dĺžka prerušenia dodávky tepla sa predpokladá na 1 deň. Presný termín a čas prerušenia dodávky tepla bude oznámený odberateľom telefonicky po začatí výkopových prác.

 

FEBRUÁR

OZNAM SPOL: Martinská teplárenská a.s. 

Z dôvodu opravy poruchy hlavného napájača horúcovodu bude

dňa 1.2.2019 v čase od 7:30 do 22:00

obmedzovaná dodávka tepla v meste Martin a Vrútky.
Zníženie parametrov vykurovacej vody v horúcovode pocítia najviac
odberatelia vo Vrútkach, Priekope a mestskej časti Košúty a Ľadoveň. 

 

JANUÁR

OZNAM SPOL: Martinská teplárenská a.s. 

Z dôvodu havárie horúcovodu je dňa 7.1.2019 od skorých ranných hodín prerušená dodávka tepla pre mesto Martin, Priekopu a Vrútky. Na odstránení poruchy sa intenzívne pracuje.

Postupne doplňujeme horúcovodný systém v strede mesta Martin.

priebežní info 

http://www.mtas.sk/?q=o-nas/o-nas/poruchy-a-odstavky

 

 

DECEMBER 2018

OZNAM SPOL: Martinská teplárenská a.s. 

Z dôvodu opravy havárie na hlavnom napájači DN500 Centrum dňa 20.12.2018

v čase od 7:30 do 21:00 dôjde k obmedzeniu dodávky tepla vo Vrútkach a Priekope a v celom meste Martin.

Od 10:45 je prerušené dodávka tepla pre odberateľov na ul Stavbárska a sídlisku Jahodníky z dôvodu havárie na horúcovodnom potrubí v tejto lokalite. Prerušená dodávka bude do odstránenie poruchy.

 

NOVEMBER 2018

OZNAM SPOL: Martinská teplárenská a.s.

 Z dôvodu opravy poruchy horúcovodu na ul. Medňanského, bude dňa
20.11.2018

v čase od 8:00 do 22:00

prerušená dodávka tepla
pre odberné miesta v Priekope a vo Vrútkach.

 

JÚL 2018

OZNAMY o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody v Martine

OZNAM SPOL: STEFE MARTIN a.s.
Vážení odberatelia tepla, na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach na výrobu tepla rozvod tepla zo strany Martinskej teplárenskej, a.s., bude prerušená dodávka tepla a TÚV v zmysle nasledovného harmonogramu: pondelok 2. 7. 2018 o 00.00 hod. - začiatok prerušenia dodávky, streda 4. 7. 2018 do 06.00 hod. - obnovenie dodávky. Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok TÚV miestne obvyklým spôsobom. V prípade, že v stanovenom termíne nedôjde k obnoveniu dodávky teplej úžitkovej vody, nahláste poruchu nepretržitej službe na dispečingu STEFE Martin, a.s., na telefónnom čísle: 043/4010 420.

 

JÚN 2018 

Vážení odberatelia tepla,

oznamujeme Vám, že z dôvodu opravy poruchy horúcovodu Martinskej teplárenskej a.s. dôjde dňa

15. 6. 2018 v čase od 6.00 hod. do 24.00 hod.

k prerušeniu dodávky teplej vody pre odberné miesta:
sídlisko Ľadoveň, ul. Sklabinská, bytový dom Priehradka 25, bytové domy na Ul. Janka Kráľa, Ul. Hviezdoslavova č. 2 a č. 8 a ZŠ Jahodníky.

Za vzniknuté problémy sa Vám vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.


STEFE Martin, a. s.

člen Skupiny STEFE SK
Východná 14, 036 01 Martin
tel.: + 421 43 4010 403, mobil: + 421 918 733 622
 

NOVEMBER 2017

Z dôvodu opravy poruchy na hlavnom horúcovodnom napájači bude dňa 25.11.2017 v čase od 7.00 do 24.00 prerušená dodávka tepla pre sidliská Košúty I., II, mestskú časť Priekopa a mesto Vrútky. 

 

 

MAREC 2017 

9. 3.2017 prevzatéhttp://www.urso.gov.sk/?q=node/502

Úrad oznamuje, že dnes 9.marca 2017 ukončil vydávanie cenových rozhodnutí pre všetkých rozhodujúcich dodávateľov elektriny na Slovensku, vrátane tradičných aj malých.„Cenové rozhodnutia teda už majú dodávatelia, ktorí dodávajú elektrinu pre vyše 99% slovenských domácností,“ vysvetľuje podpredseda úradu Miroslav Čelinský. Dodávatelia tak budú po nevyhnutných úpravách systémov postupne kontaktovať svojich zákazníkov. Ceny elektriny pre slovenské domácnosti budú na úrovni roka 2016. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017.

 

FEBRUÁR 2017

28.2.2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/497

Úrad oznamuje, že dnes 28. februára 2017 ukončil vydávanie cenových rozhodnutí podľa novej vyhlášky č. 21/2017 Z.z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017, cena vody je jednozložková a vracia sa na úroveň roka 2016.

 

24.2.2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/494

USMERNENIE URSO pre odberateľov a dodávateľov elektriny

Úrad oznamuje, že v súčasnosti ukončuje vydávanie cenových rozhodnutí podľa novej vyhlášky o elektroenergetike č.18/2017 Z. z. Cenové rozhodnutia sú účinné od 1. januára 2017 v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2012 Z. z. a § 46 vyhlášky č.18/2017 Z. z.

Pre všetkých odberateľov platia v roku 2017 ceny na úrovni roka 2016, a to od 1. januára 2017.
V prípade vyúčtovacích faktúr, ktoré obsahujú aj obdobie mesiacov január, prípadne aj február roku 2017, by mali dodávatelia na základe nových cenových rozhodnutí vystaviť odberateľom opravné faktúry, resp. dobropisovať rozdiel v cene.

 

Ak odberatelia vyúčtovacie faktúry, ktoré obsahujú aj vyúčtovanie reálnej spotreby za január, prípadne aj február 2017 nezaplatia a dodávateľ im obratom nevystaví opravnú vyúčtovaciu faktúru, môžu sa obrátiť na úrad.
Všetci odberatelia, ktorí svoje vyúčtovacie faktúry a prípadne aj preddavkové platby už zaplatili, v žiadnom prípade nebudú poškodení, keďže prípadný rozdiel im bude zúčtovaný v nasledujúcej vyúčtovacej faktúre.

Úrad zdôrazňuje, že nemá zákonnú právomoc vstupovať do obchodných vzťahov medzi dodávateľom a odberateľom.
Keďže situácia, ktorá nastala nie je vo vzťahu k úprave preddavkových platieb a vyúčtovacích faktúr legislatívne upravená, úrad odporúča dodávateľom nasledovné:

pri vyúčtovacích faktúrach, ktoré obsahujú mesiace január, prípadne aj február 2017, čo najskôr pristúpiť k vystaveniu opravných faktúr, resp. dobropisov, ktoré by zohľadnili rozdiely v cenách, ktoré vznikli vydaním nových cenových rozhodnutí od 1. januára 2017 a zrušením predchádzajúcich cenových rozhodnutí, na základe ktorých boli vystavené vyúčtovacie faktúry.
pri preddavkových platbách využiť právnu úpravu zákona o energetike a pravidiel trhu, ktorá umožňuje dodávateľom navrhnúť zmenu výšky preddavkových platieb pri zmene ceny z vlastnej iniciatívy.


pozn.: Cenové konania pre vodu sa ukončia v priebehu budúceho týždňa.

 

 

21.2.2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/488

USMERNENIE URSO pre odberateľov a dodávateľov elektriny

Od 10. februára 2017 je v platnosti nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č.18/2017, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike.

Odberateľ by si mal podrobne preštudovať svoju vyúčtovaciu faktúru za predošlé zúčtovacie obdobie. Faktúra môže obsahovať „malými písmenami“ zmienku o tom, že jej úhradou sa odberateľ zaväzuje do budúcnosti platiť aj určenú výšku preddavkových platieb. Ak s tým odberateľ nesúhlasí, musí bezodkladne kontaktovať svojho dodávateľa a dohodnúť sa s ním na svojej predstave o preddavkových platbách. Ak sa mu dohodnúť nepodarí, odberateľ môže v tejto súvislosti podať podnet na úrad.
Keď odberateľ s preddavkou platbou nesúhlasí, musí to bezodkladne oznámiť svojmu dodávateľovi a môže si dohodnúť inú výšku preddavkovej platby. Je to na ich dohode. Dodávateľ nemôže od odberateľa požadovať úhradu preddavkovej platby vo výške, s ktorou odberateľ nesúhlasí.
V prípade, ak odberatelia elektriny už uhradili vyššie preddavkové platby na rok 2017, rozdiel medzi novou výškou preddavkovej platby a pôvodne stanovenou platbou im bude zo strany dodávateľa elektriny zohľadnený.
Až do ukončenia cenových konaní vyzývame dodávateľov elektriny, aby v rámci vyúčtovania združenej dodávky elektriny nezasielali odberateľom elektriny preddavkové platby pre nadchádzajúce zúčtovacie obdobie.
Taktiež vyzývame dodávateľov elektriny, aby do termínu splatnosti úhrady novej výšky preddavkových platieb nežiadali príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do daného odberného miesta odberateľa elektriny z dôvodu neuhradenia už zaslanej faktúry s pôvodnou výškou preddavkových platieb na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie.
 

20.2.2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/488

Úrad upozorňuje, že až do vydania nového cenového rozhodnutia úradu, sú platné dvojzložkové ceny podľa platného cenového rozhodnutia vydaného na rok 2017. Od doručenia nových cenových rozhodnutí úradu v marci 2017, ktoré budú vydané pre regulované subjekty (vodárenské spoločnosti, obce) na základe novej vyhlášky úradu č. 21/2017 Z.z., budú ceny vody jednozložkové a na úrovni roka 2016.

 

14.2.2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/484

Úrad dnes na základe vlastného podnetu začal cenové konania v súvislosti s prijatou vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike.

 

10.2.2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/484

ÚRAD APELUJE NA ODBERATEĽOV 

Úrad vyjadruje poľutovanie nad súčasnou situáciou, ktorá vznikla ohľadom cien elektriny na Slovensku. Pripomína, že na začiatku tohto chaosu bola skupina odberateľov s predimenzovanými ističmi, ktoré nezodpovedali ich odberu, vďaka čomu im fixné poplatky značne stúpli. Naopak, tí odberatelia, ktorí mali ističe optimalizované ušetrili a to podľa starej aj novej vyhlášky. Úrad preto aj v súčasnej situácii, kedy sa vyhláška nastavuje podľa parametrov z roku 2016, apeluje na všetkých odberateľov, aby sa viac zaujímali o podmienky za akých odoberajú elektrinu od svojich dodávateľov. Dôležité je, aby si rezervovanú kapacitu vyjadrenú veľkosťou amperickej hodnoty ističa dali do súladu so svojím reálnym odberom. Tento problém totiž budú musieť v budúcnosti tak či onak riešiť a po jednorázovej investícii môžu výrazne ušetriť. Je to zároveň výzva pre obce a mestá, či sociálne zariadenia, ktoré sa dlhodobo snažia rôznymi spôsobmi znížiť spotrebu elektriny, aby optimalizáciou rezervovanej kapacity ušetrili skutočne výrazne. Úrad preto odporúča odberateľom, aby kontaktovali svojho dodávateľa a snažili sa s ním na optimalizácii rezervovanej kapacity dohodnúť. V prípade, ak nebude reagovať, nech sa obrátia s podnetom na úrad a úrad zasiahne.

 

Usmernenie pre odberateľov a dodávateľov elektriny

7. 2. 2017 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/473

V krátkej dobe nadobudne účinnosť nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „nová cenová vyhláška“) vyhlásením v Zbierke zákonov.

Do vyhlásenia novej cenovej vyhlášky v Zbierke zákonov vyzývame dodávateľov elektriny aby v rámci vyúčtovania združenej dodávky elektriny nezasielali odberateľom elektriny preddavkové platby pre nadchádzajúce zúčtovacie obdobie vo výške podľa v súčasnosti platných taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny určených v cenovom rozhodnutí pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je odberné miesto odberateľa elektriny pripojené.

Vyúčtovaciu faktúru za predošlé zúčtovacie obdobie je potrebné uhradiť.

Nové výšky preddavkových platieb budú dodávateľmi elektriny zasielané v súlade s postupom, ktorý bude stanovený v novej cenovej vyhláške. V prípade ak odberatelia elektriny už uhradili vyššie preddavkové platby na rok 2017, rozdiel medzi novou výškou preddavkovej platby a pôvodne stanovenou platbou bude zo strany dodávateľa elektriny zohľadnený a zúčtovaný.

Taktiež vyzývame dodávateľov elektriny aby do vyhlásenia novej cenovej vyhlášky v Zbierke zákonov a do termínu splatnosti úhrady novej výšky preddavkových platieb nežiadali príslušného prevádzkovateľa distribučnej sústavy o prerušenie distribúcie elektriny do daného odberného miesta odberateľa elektriny z dôvodu neuhradenia už zaslanej faktúry s pôvodnou výškou preddavkových platieb na nadchádzajúce zúčtovacie obdobie.

 

 

JANUÁR 2017

UKONČENIE CENOVÉHO KONANIA 26.1.2017

 prevzaté http://www.urso.gov.sk/?q=node/473

 

Úrad dnes ukončil cenové konanie, ktorým sa odstráni diskriminácia niektorých odberateľov. Implementáciou štandardne používaného pomeru fixnej a variabilnej zložky za distribúciu, chce úrad dosiahnuť efektívne využívanie distribučnej sústavy. V prípade, že rezervovaná kapacita zodpovedá výške odberu, drvivá väčšina obyvateľov pocíti medziročne pokles nákladov za elektrinu a plyn.
Úrad zdôrazňuje, že od 1. januára 2017 došlo k niektorým podstatným zmenám:
• zmenil sa pomer medzi fixnou a variabilnou zložkou poplatkov, pričom stále bolo zabezpečené, že celková výška nákladov na distribúciu sa nezmenila, respektíve poklesla,
• zmenila sa tarifná štruktúra, pričom odberatelia boli dodávateľmi preraďovaní do nových tarifných štruktúr, ktoré dôslednejšie rešpektujú charakter ich odberu v praxi,
• zmena tarifnej štruktúry bola zrealizovaná, aby sa efektívnejšie vynakladali náklady, ktoré súvisia s rezerváciou kapacity v sústave a jej využívaním.

V tejto súvislosti začal úrad od začiatku roku 2017 evidovať podnety zo strany odberateľov, ktorí sa sťažovali na zvýšené preddavkové platby. Predstavitelia vlády SR minulý týždeň tiež na podnety upozornili a požiadali o vysvetlenie, čo aj úrad urobil. Zároveň úrad v záujme ochrany odberateľov a zabráneniu ich diskriminácie pristúpil k prehodnoteniu rozhodnutia tak, aby dostali dotknutí odberatelia dostatok času na optimalizáciu rezervovanej kapacity svojho odberného miesta. Predseda úradu súčasne nariadil kontrolu u tých odberateľov, ktorí boli najviac postihnutí. Zmena štruktúry taríf za dodávku elektrickej energie vyvolala anomálie najmä u odberateľov, ktorí mali neadekvátne nastavenú, predimenzovanú maximálnu rezervovanú kapacitu (vyjadrenú hodnotou vstupného ističa), čo sa v budúcnosti musí zmeniť.
Úrad dnes ukončil cenové konanie, ktorým sa odstráni diskriminácia niektorých odberateľov. Všetci odberatelia dostanú na základe nových cenových rozhodnutí aj nové preddavkové faktúry od svojich dodávateľov. Zároveň budú mať dotknutí odberatelia dostatok času, aby si zoptimalizovali svoju rezervovanú kapacitu i zmluvné vzťahy. Úrad tiež nariadil distribučným spoločnostiam, aby boli pripravené riešiť všetky prípady s odberateľmi aj individuálne.
Aktuálne cenové rozhodnutia úrad zverejní na svojom webovom sídle.
Všetci odberatelia spoločností SSE-Distribúcia,a.s. a SPP- Distribúcia, a.s., dostanú na základe nových cenových rozhodnutí aj nové preddavkové faktúry od svojich dodávateľov. Zároveň budú mať dotknutí odberatelia dostatok času, aby si zoptimalizovali svoju rezervovanú kapacitu i zmluvné vzťahy.

 

31. januára 2017 - TLAČOVÁ SPRÁVA SSE ( prevzaté z www.sse.sk )

V poslednom období bolo možné z médií, či pri reakciách politikov často počuť o spoločnosti Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE). Nie všetky informácie, ktoré odzneli však boli voči spoločnosti prezentované pravdivo,správne a v súlade s legislatívou.3Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. (SSE), odmieta kritiku za nárast cien elektrickej energie platných pre rok 2017, ktorú jej zákazníci v súčasnosti často pripisujú. Stredoslovenská energetika je momentálne v porovnaní s inými dodávateľmi výrazne viac poškodená, pretože sa v médiách mylne zamieňa s distribučnou spoločnosťou Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D). Ide pritom o dve samostatné spoločnosti, s veľmi podobným názvom. Spoločnosť SSE je ako dodávateľ elektrickej energie v zmysle legislatívy odčlenená od roku 2007 od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a. s. (SSE-D). SSE ako dodávateľ elektrickej energie ovplyvňuje z celkovej ceny elektriny približne len jej jednu tretinu. Táto časť ceny klesla pre rok 2017 približne o 14% pre domácnosti a 10% pre podnikateľov. Zvyšok (teda asi 2/3) tvoria rôzne regulované poplatky stanovené Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Práve k ich navýšeniu došlo napríklad pri tarife za prevádzkovanie systému, cez ktorú sa realizuje štátna podpora výroby z obnoviteľných zdrojov, kombinovaná výroba elektriny a tepla, ale tiež podpora ťažby domáceho uhlia. K zmenám došlo aj pri štruktúre cien za prístup do distribučnej sústavy (v závislosti od veľkosti, resp. počtu fáz hlavného ističa). Spoločnosť SSE bola teda pri stanovovaní cien elektrickej energie pre rok 2017 v rovnakej situácii ako všetci dodávatelia, ktorí museli tieto regulované poplatky prebrať v stanovenej výške. Teda aj keď sa odberateľ rozhodne zmeniť dodávateľa energií, neznamená to, že sa vyhne plateniu regulovaných poplatkov, nakoľko sú pre všetkých zákazníkov na strednom Slovensku rovnaké. SSE ako dodávateľ elektrickej energie sa rovnako ako ostatní dodávatelia riadi platnou legislatívou a platnými cenovými rozhodnutiami vydanými Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Vzhľadom na nové cenové rozhodnutie URSO bude SSE zasielať v najbližších dňoch svojim zákazníkom v segmente podnikatelia a samosprávy nové preddavkové platby na rok 2017. Pre zákazníkov, u ktorých nedošlo k nárastu spotreby na odbernom mieste oproti predchádzajúcemu obdobiu, budú preddavkové platby maximálne na úrovni roku 2016. Nové cenové rozhodnutie však zároveň zachováva zmeny v poplatkoch podľa veľkosti hlavného ističa pre segment podnikateľov a samosprávy. Preto Stredoslovenská energetika odporúča svojim zákazníkom skontrolovať a prehodnotiť veľkosť hlavného ističa na odbernom mieste, prípadne si navýšiť preddavkovú platbu, aby sa vyhli možným nedoplatkom vo vyúčtovacej faktúre. Dohody o preddavkových platbách pre rok 2017, ktoré boli zaslané podľa pôvodného cenového rozhodnutia URSO v mesiaci január, budú stornované. Zákazníkom zo segmentu domácnosti, neboli doteraz zaslané spoločnosťou SSE nové rozpisy záloh. Stredoslovenská energetika tak urobí v najbližších dňoch v zmysle nového cenového rozhodnutia URSO. Pre domácnosti, u ktorých nedošlo k nárastu spotreby na odbernom mieste oproti predchádzajúcemu obdobiu, budú zálohy maximálne na úrovni roku 2016. Nové cenové rozhodnutie však zároveň zachováva zmeny v poplatkoch za hlavný istič (v závislosti od počtu fáz) pre väčšinu sadzieb, podobne ako v iných regiónoch Slovenska, preto Stredoslovenská energetika odporúča svojim zákazníkom – domácnostiam skontrolovať a prehodnotiť počet fáz hlavného ističa. Po doručení nových preddavkových platieb pre podnikateľov, samosprávy ako aj záloh a vyúčtovaní pre domácnosti sú odberatelia povinní ich v zmysle platnej legislatívy uhradiť. Táto povinnosť sa týka aj už zaslaných vyúčtovacích faktúr ku 31.12.2016 pre podnikateľov a samosprávy, nakoľko ide o vyúčtovanie platieb za elektrickú energiu za predchádzajúci rok, na ktoré sa nové cenové rozhodnutie URSO nevzťahuje.
Podporujeme Stredoslovenská energetika, a. s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
www.sse.sk
Media kontakt: Ing. Michaela Krivá,
Tel.: 041/519 2250, e-mail: michaela.kriva@sse.sk
SSE dodáva energiu (elektrinu a plyn) pre život a podnikanie viac ako 700 000 zákazníkom. Na energetickom trhu pôsobí už viac ako 90 rokov.
Budovaním nových pripojení, investovaním a podporou celospoločenských záujmov prispieva k ďalšiemu ekonomickému rozvoju regiónu.
V prípade ďalších otázok sa môžu zákazníci SSE obrátiť na zákaznícku linku alebo navštíviť niektoré z ôsmych zákazníckych centier, kde im odborní pracovníci pomôžu zorientovať sa v otázkach aktuálnych cien a poradia ohľadom optimalizácie ističov. Postup pre zrýchlenú realizáciu zmeny hlavného ističa nájdu zákazníci SSE aj na stránke sse.sk.
 

19.1.2017
Metodické usmernenie k zaraďovaniu odberných miest do tarifných skupín podľa vyhlášky č. 225/2016 Z. z. ( prevzaté http://www.urso.gov.sk )

               Úrad v súlade s Regulačnou politikou zavádza dvojzložkovú cenu vody, ktorá zabezpečí objektívnosť rozloženia úhrady nákladov vynaložených na vykonávanie regulovaných činností a tiež spravodlivejšie podieľanie sa všetkých pripojených odberateľov a producentov na celkových nákladoch, teda aj tých, ktorí neodoberajú vodu alebo len veľmi málo.
Fixná zložka predstavuje časť maximálnej ceny v eurách za rok, ktorú budú platiť všetci odberatelia, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o dodávke pitnej vody, v závislosti od veľkosti meradla na odbernom mieste, ktorá súvisí so zabezpečením dostatočnej kapacity – množstva vody. Jej účelom je spoluúčasť všetkých odberateľov na nákladoch spojených s prípadnými opravami a údržbou vodovodných aj kanalizačných sietí, odberných miest alebo miest odvádzania a tým zabezpečením nepretržitého odberu pitnej vody a následného odvádzania odpadovej vody. Variabilná zložka predstavuje časť maximálnej ceny, ktorá je viazaná na objemovú jednotku (jednotková cena) a teda priamo ovplyvnená množstvom dodanej pitnej vody.
Výška fixnej zložky maximálnej ceny vychádza z priemernej ceny, z koeficientu fixnej zložky a z rozdelenia odberných miest podľa veľkosti vodomera do 6 tarifných skupín podľa tabuľky. Táto veľkosť sa vyjadrí technickým parametrom, ktorý sa určí tak, aby bola fixná časť nákladov vo výške 10% celkových oprávnených nákladov na regulovanú činnosť rozdelená medzi jednotlivé tarifné skupiny s ohľadom na veľkosť vodomeru.
Pre základnú tarifnú skupina T1, ktorá predstavuje odberateľov v rodinných domoch, bol technický parameter určený hodnotou 1, čo potom predstavuje hodnotu desaťnásobku priemernej ceny regulovaného subjektu za rok. V každej skupine až po skupinu 6 sa stanovením hodnoty tohto parametra určí rozloženie fixnej časti nákladov na regulovanú činnosť v jednotlivej skupine odberateľov ako ročný paušál na odberné miesto.
Pri zaraďovaní odberných miest do tarifných skupín je treba prihliadať aj na spotrebu konkrétneho odberateľa/producenta a nedržať sa striktne veľkosti v súčasnosti namontovaného vodomeru a to najmä z dôvodu, že zavedeniu dvojzložkovej ceny nepredchádzalo namontovanie vodomerov, ktoré by zodpovedali v súčasnosti existujúcej spotrebe, resp. boli montované vodomery, ktoré svojou veľkosťou nezodpovedajú danému typu spotreby vody. V praxi tak vznikli niektoré „anomálie“, ktoré je, ale treba upraviť tak, aby boli odberné miesta zaradené do tarifnej skupiny:
T1 - rodinné domy
T2 - menšie bytové domy
T3 - väčšie bytové domy
Odberné miesto rodinný dom – domácnosť nemôže byť zaradené do vyššej tarifnej skupiny ako T1 a rovnako ani bytový dom do tarifnej skupiny vyššej ako T3. Pri zaraďovaní odberných miest odberateľov/producentov -firiem je treba postupovať podľa vyhlášky, ale rovnako v odôvodnených prípadoch prihliadať aj na skutočnú spotrebu.
Pri stanovení fixnej zložky ceny pre odvádzanie vody z povrchového je treba postupovať takto:
• Ak ide o miesto odvádzania odpadovej vody z nehnuteľnosti do verejnej kanalizácie, pri ktorom sa fakturujú aj zrážkové vody, potom sa stanovuje len jedna fixná zložka ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, pretože ide v zmysle zákona tiež o odpadové vody.
• Ak ide o samostatné miesto odvádzania len zrážkových vôd do verejnej kanalizácie (bez vodovodnej aj kanalizačnej prípojky) vtedy je toto miesto vždy zaradené do tarifnej skupiny T1.
Úrad upozorňuje, že pri zaraďovaní odberných miest v zmysle vyššie uvedeného by malo ísť v súčasnosti len o evidenčné zaradenie/preradenie do nižšej tarifnej skupiny pre účely fakturácie fixnej zložky ceny.
Z dôvodu nezvyšovania prevádzkových nákladov nie je nutné pristúpiť k okamžitej výmene vodomera, ale výmena, montáž vodomera veľkostne zodpovedajúceho reálnej spotrebe by sa mala realizovať až následne a to až pri plánovanej, periodickej výmene tohto vodomera.
Úrad apeluje na to, že je treba brať stále do úvahy prvotný účel zavedenia dvojzložkovej ceny a to, aby sa na nákladoch podieľali aj odberatelia s nulovým alebo veľmi nízkym odberom.
V záujme ochrany spotrebiteľa chce úrad zároveň predchádzať tomu, aby sa nevytváralo prostredie, ktoré znamená, že ide o zvyšovanie cien a tiež platieb za vodu odberateľom/ producentom, ktorí aj doteraz boli tí, ktorí svojím odberom a platbami zabezpečovali úhradu všetkých nákladov spojených s prevádzkou verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd.
 

 

 

 

DECEMBER 2016

UNIREALITA ZDRUŽENIE

Dňa 28. 12.  2016 bude prevádzka zatvorená.

 

 

OKTÓBER 2016

MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

10. 10. 2016

Z dôvodu poruchy na horúcovode bude v dňa

11. 10.. 2016

prerušená dodávka tepla na vykurovanie a  teplej vody pre mesto Vrútky a Priekopa -Martin

 

 

 

 

JÚL 2016

 

MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

12. 7. 2016

Z dôvodu poruchy na horúcovode bude v dňoch 

 12. 7. 2016 a 13. 7. 2016

prerušená dodávka teplej vody pre sídliská Jahodníky a Ľadoveň

 

 

MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

 9. 7. 2016

z dôvodu lokalizácie poruchy pri tlakovaní rozvodov tepla bude do zistenia a odstránenia poruchy dodávka teplej vody naďalej perušená

 

 

 

MARTINSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s. a Stefe Martin a.s.

o prerušeniach dodávky tepla a teplej vody v Martine


Na základe § 26 zákona o tepelnej energetike č. 657/2004 Z. z. Vám oznamujeme, že počas prác na plánovanej oprave a údržbe zariadení na výrobu tepla v Martinskej teplárenskej, a.s. bude prerušená dodávka TÚV v zmysle nasledovného harmonogramu:

streda 6. 7. 2016 o 20.00 hod. - začiatok prerušenia dodávky

piatok 8. 7. 2016 do 20.00 hod. - obnovenie dodávky

. Žiadame odberateľov tepla, aby informovali konečných spotrebiteľov (užívateľov bytov, nájomcov a pod.) o prerušení dodávok TÚV miestne obvyklým spôsobom.