OPRAVY V BYTE

images5B15D

Opravy v byte, jeho bežnú údržbu, opravy operatívneho a havarijného charakteru si individuálne zabezpečuje, objednáva a hradí zo svojich finančných prostriedkov sám vlastník, resp. nájomca bytu. Súčasne aj sám rozhoduje o výbere dodávateľa na tieto práce a dohoduje termín ich realizácie.
Za účelom zlepšenia, urýchlenia a skvalitnenia výberu dodávateľa, objednávania a zabezpečenia týchto prác zmluvný poskytovateľ služieb Vašich bytov, vybral a doporučil dodávateľov podľa jednotlivých druhov prác a opráv, ktorým boli odovzdané zoznamy spravovaných spoločenstiev vlastníkov bytov, s možnosťou objednávania si požadovaných prác podľa vlastného uváženia a rozhodnutia.

Vodoinštalácie, odpady a kúrenie
    
DOMBYT, s. r. o.    tel.:               043 4238934       , mobil:             +421 903717105       

KVOČKULIAK Jozef              mobil:             +421 905164412       

KYSEL Jaroslav                    mobil:             +421 905543441       
GORAUS kanalizácia           mobil:             +421 905731971       


Elektroinštalácie a el. rozvody
    

DOMBYT, s. r. o.     tel.:               043 4238934       , mobil:             +421 903717105        
   

GEJDOŠ Ivan                                                 +421 908914129 


Plynoinštalácie a plyn. rozvody
    
Csicsaiová Milina                 mobil:             +421 905347310   

 

 

1204157007imagethumb25B25D

bravov5B15D

imagethumb2caxf5dbm

15B15D

25B15D

1204157007imagethumb25B25D